Genitální bradavice, latinsky condylomata acuminata, česky někdy také jako kondylomata.

Onemocnění, vznikající nákazou lidskými papilloma viry (tzv. HPV – Human Papillomae Virus), které se týká celé populace od dětí po dospělé. Tedy ne, jak by se mohl někdo domnívat, pouze u sexuálně aktivních jedinců, ať již heterosexuálů nebo homosexuálů, i když ti jsou nejvíce rizikovou skupinou.

Virové onemocnění genitálními bradavicemi (kondylomata, condylomata acuminata) spojuje hned několik oborů dohromady – gynekologie, urologie, venerologie a dermatologie.

Intimita a citlivost tématu genitálních bradavic (kondylomata, condylomata acuminata) je určitým hendikepem, neboť velmi často se lidé stydí o tomto problému komunikovat. Tuto skutečnost je třeba změnit!

Zvážíme-li fakt, že za posledních méně než 10 let vzrostl výskyt tohoto onemocnění u lidí ve věku mezi 20 až 29 rokem života o více jak 70 %, a že tímto virem je nakaženo více jak 70 % populace, pak je nezbytné věnovat této otázce pozornost a sdílet maximální množství relevantních informací o tom, co to vlastně genitální bradavice (kondylomata, condylomata acuminata) jsou, kde hledat příčinu, vhodné metody léčby a prevence. Stávající odhady uvádí, že celosvětově je tímto virem zasaženo více jak 630 miliónů lidí.