Genitální bradavice

Co jsou genitální bradavice

Genitální bradavice (kondylomata, condylomata acuminata) je nezhoubné (benigní) onemocnění virového původu, tzv. HPV (Human Papillomae Virus – lidský papilloma virus). Více o HPVirech naleznete zde. Jedná se o kožní výrůstky, které obvykle vznikají v oblasti zevních pohlavních orgánů, a to jak u žen, tak u mužů. Velmi často jsou bělavé nebo pleťové barvy, avšak mohou být i tmavě zbarvené. Velikost genitálních bradavic (kondylomata, condylomata acuminata) se pohybuje od zcela malých, okem sotva viditelných bradaviček, až po útvary květákovitého tvaru.

Projevy bradavic mohou být ojedinělé, seskupené, izolované nebo splývat. Ve většině případů jsou bez zvláštních příznaků, ale mohou i svědit až bolet a může dojít i ke krvácení.

U žen se nejčastěji vyskytují kolem poševního vchodu, mohou však vznikat i v pochvě a na děložním hrdle. Kromě nepříjemných vnějších projevů znamenají pro ženu velmi často i omezení sexuální aktivity a následnou možnost vzniku depresí. U těhotných pak může dojít k přenosu tohoto viru na plod v průběhu porodu a následně způsobit u dítěte výskyt tzv. papilomatózy hrtanu, která může ohrozit dítě i na životě udušením.

U mužů se genitální bradavice (kondylomata, condylomata acuminata) objevují nejčastěji na penisu nebo šourku. Rovněž mohou být kolem řitního otvoru, v prostoru mezi genitáliemi a konečníkem, na tzv. hrázi. Vzácně se vyskytují v oblasti třísel. Mohou být příčinou dalších onemocnění jako fimózy, chronických zánětů močové trubice včetně bolestivosti v místě výskytu.

Příčinou genitálních bradavic (kondylomata, condylomata acuminata) jsou tzv. lidské papillomaviry (HPV), především pak typy 6 a 11. I přesto, že se jedná o nezhoubné onemocnění, je pro pacienty tato nemoc velmi obtěžující a život znepříjemňující. Pacienti, kteří jsou nakaženi virem 6 a 11 se však mohou setkat i s jinými typy virů, jež mohou být příčinou jiných, závažnějších onemocnění (např. rakoviny děložního čípku). I to je důvod proč není dobré oddalovat lékařské vyšetření.

Obvyklá inkubační doba se pohybuje od 3 týdnů do 3 měsíců, ale může být i několik let. Nákaza formou genitálních bradavic se projeví pouze u 1-2 % infikovaných. Ostatní se stávají tzv. přenašeči nákazy. Ale i u těchto lidí se mohou genitální bradavice (kondylomata, condylomata acuminata) objevit později, např. při oslabení organismu (oslabená imunita apod.). V případě, že nejsou genitální bradavice léčeny, mohou se dále zvětšovat, zůstat neměnné, nebo vymizet. U 10 až 30 % léčených případů se mohou bradavice znovu objevit, a to i přes vymizení klinicky patrných bradavic. Infekce může v různých stádiích přetrvávat v organizmu po celý život.

 

Vícečetné genitální bradavice na vulvě (velké a malé stydké pysky) u ženy

 

genitální bradavice  
 

Genitální bradavice na penisu


genitální bradavice genitální bradavice genitální bradavice

 

Vícečetné perianální bradavice (bradavice v oblasti konečníku)

 

genitální bradavicegenitální bradavice

Příčina

Genitální bradavice (kondylomata, condylomata acuminata) jsou velmi rozšířeným onemocněním a jejich počet i nadále stoupá. Jsou způsobeny lidským papilloma virem tzv. HPV (Human Papillomae Virus) typu 6 a 11. Přenášejí se téměř výlučně pohlavním stykem a v České republice jde o jednu z nejčastějších sexuálně přenosných chorob. Nejedná se pouze o vaginální pohlavní styk, ale k přenosu může dojít i při tzv. pettingu, nebo análním, či orálním sexu.

Infekce se může přenést prostřednictvím drobných poranění sliznice infikovaného partnera. V malém množství případů může být způsobena přenosem z rukou na genitálie. Mezi nejvíce postižené skupiny patři mladé ženy okolo dvacátého roku věku a homosexuálové.

Rizikovým faktorem pro přenos nákazy je jednak počet sexuálních partnerů a frekvence pohlavního styku. Dále kontakt s osobou, která již virus má, jakož i počet sexuálních partnerů, se kterými se tato osoba dále sexuálně stýká.

Na počtu sexuálních partnerů závisí i výše pravděpodobnosti infekce, což však neznamená, že výskyt genitálních bradavic (kondylomata, condylomata acuminata) musí být známkou promiskuitního života postiženého. Infikovat se lze při jediném pohlavním styku či v monogamním vztahu. Záleží na předchozím životě partnera/partnerky.

Léčba

Samotné léčbě nejprve předchází klinické vyšetření lékařem. Součástí vyšetření může být provedení biopsie a histologického vyšetření vzorku odebrané tkáně z místa postižení. U žen se rovněž doporučuje provést vyšetření, tzv. cytologii, aby se vyloučilo případné maligní onemocnění děložního čípku.

Kromě laboratorních vyšetření je velmi často prováděna i venerologická anamnéza, neboť genitální bradavice (kondylomata, condylomata acuminata) jsou mnohdy vedlejším nálezem při vyšetřování jiných sexuálně přenášených infekcí. Je vhodné i zvážit vyšetření protilátek na přítomnost infekce HIV (AIDS).

Současná medicína nabízí celou řadu možností, jak genitální bradavice (kondylomata, condylomata acuminata) léčit. Bohužel žádná z nich nemá 100% účinnost. V České republice doposud převládá léčba aplikovaná lékařem, kde se jedná o lokální léčbu a patří sem:

Kryoterapie tekutým dusíkem
Zákrok provádí lékař pomocí vatové štětičky nebo spreje 1x za jeden nebo dva týdny, délka aplikace závisí na velikosti a lokalizaci projevů. Výhodou metody je nízká cena a prakticky univerzální možnost užití. Úspěšnost kryoterapie je udávána 67-92 %.

Podophyllin 10-25% tinktura není již dnes podle posledních doporučení vhodnou léčebnou alternativou vzhledem k riziku systémové toxicity a existenci jiných metod s obdobným účinkem.

Kyselina trichlorocotová (80-90% roztok)
Aplikuje se na léze opakovaně jedenkrát za týden. Pokud je 6 aplikací bez efektu, pak je vhodná změna léčby. Po maximálním počtu aplikací se účinnost pohybuje kolem 80 %.

Chirurgické metody
Výhodou chirurgických metod je především zkrácení celého léčebného procesu na jednu ambulantní návštěvu. Zákrok se většinou provádí v lokální anestezii. K odstranění bradavic se používá abraze ostrou lžičkou nebo kyretou, excize (operativní odnětí, odříznutí) skalpelem, případně tzv. tangenciální nebo „shave“(holící) excizí. Úspěšnost se pohybuje kolem 80-100 %.

Elektrokauterizace
Tuto terapii lze považovat za účinnou, avšak bolestivou. Provádí se v lokální anestezii a není určena pro pacienty s kardiostimulátorem. Její účinnost se pohybuje mezi 60-90 %.

CO2 laser či jiné ablační lasery
Výhodou laserů je jejich velká přesnost, která omezí poškození okolní tkáně, vede k dobrému kosmetickému efektu a nízkému počtu navrácení bradavic. Nevýhodou této metody je však její vysoká cena.

Bohužel žádná z uvedených metod není zárukou, že se onemocnění genitální bradavice (kondylomata, condylomata acuminata) neobjeví znovu. Je nutno mít na paměti, že se jedná o virové onemocnění.

Na rozdíl od České republiky razí země západní Evropy a Spojené státy americké spíše trend léčby aplikované pacientem. Výhodami samoléčby v domácích podmínkách pacienta je především časová flexibilita a zároveň odpadá nutnost návštěv lékaře.

Současný český trh nabízí pacientům postiženým genitálními bradavicemi (kondylomata, condylomata acuminata) tři druhy léčivých přípravků s možností vlastní aplikace - podophyllotoxin, imiquimod a nově sinecatechiny (čištěný extrakt ze zeleného čaje). Jedná se o léčivé přípravky v podobě mastí, aplikovaných lokálně na místo postižení, kde nejvyšší účinnost se zdá být u již zmíněných sinecatechinů. Kromě flexibility přináší léčba pomocí mastí pacientům jednoznačně i výhodu naprosté intimity a soukromí.

Podophyllotoxin je na českém trhu k dispozici jako 0,15% krém. Lék se aplikuje po 3 dny 2x denně s následnou 4 denní přestávkou po 4 týdnech terapie. Je udávána účinnost 43-70 %, avšak dle klinických studií je vykazován velmi široký rozsah navrácení viru - 8 až 100 %. Podophyllotoxin by neměl být podáván v graviditě, u kojících a u dětí.

Imiquimod 5% krém je lokální imuno-modulátor. Mechanismus účinku spočívá v lokálním uvolňování cytokinů. Krém se aplikuje 3xtýdně před spaním po maximálně 16 týdnů. Účinnost preparátu po 4 měsících terapie je udávána 35-68 %. Riziko návratu genitálních bradavic (kondylomata, condylomata acuminata) se pohybuje mezi 6-26 %. Bezpečnost v graviditě dosud není ověřena.

Sinecatechiny 10% mast. Jedná se o léčivý přípravek na přírodní bázi výtažků z listů zeleného čaje, které mají protizánětlivé a protivirové účinky. Mast se aplikuje 3x denně maximálně po dobu 16 týdnů. Lék by neměl být používán v těhotenství. Úplné vyléčení genitálních bradavic (kondylomata, condylomata acuminata) je udáváno u 47-59 % pacientů během 12-16 týdnů terapie. Riziko opětovného vzniku bradavic po 12 týdnech 7-11 %.

Prevence

Dalo by se říci, že jedinou spolehlivou ochranou proti onemocnění HPV a genitálním bradavicím (kondylomata, condylomata acuminata) je sexuální abstinence, neboť ani kondom není zcela spolehlivým způsobem především proto, že vir genitálních bradavic (kondylomata, condylomata acuminata) se vyskytuje i v oblastech, které při sexuálním styku nejsou kondomem chráněny.

Vzhledem k dlouhé inkubační době není zaručeno, že partner, který nemá projevy infekce, není nositelem skryté infekce genitálních bradavic (kondylomata, condylomata acuminata) a jejím šiřitelem.

Důležitými zásadami při prevenci je především vyvarovat se promiskuity a dodržovat hygienu. Pokud dojde k nákaze jednoho z partnerů, měl by se nechat vyšetřit i partner druhý.

Jak již bylo řečeno, používání kondomu nezajistí dokonalou ochranu, přesto však do určité míry riziko snižuje, neboť při pohlavním styku dochází ke kontaktu sliznice zevních rodidel ženy s kořenem penisu a okolními tkáněmi, které kondom dostatečně pokryje.

Je i nutné si uvědomit, že každé onemocnění genitálu zvyšuje další riziko přenosu jiných vážnějších sexuálně přenosných chorob!!!