HPV onemocnění

HPV jsou lidské papilomaviry a patří k nejčastější virové sexuálně přenosné infekci. I přesto, že je jimi infikováno více jak 70 % sexuálně aktivní populace, příznaky má pouze 1 až 2 % infikovaných osob.

HPV patří mezi viry DNA. Současná medicína jich zná více než 200 typů, kde přes 40 z nich infikuje kůži genitálu a okolí. HPV se množí v bazální vrstvě kůže, kde se mohou transformovat a způsobovat i nádorové bujení. Z pohledu onkologie je lze rozdělit na dvě základní skupiny:

  1. S nízkým potenciálem vzniku rakoviny, tzv. low risk HPV. Sem lze zařadit typy 6, 11, 40, 42, 43, 44, 51, 54, 61 a další. Tento typ HPVirů je odolnější a snadno infikuje i neporušenou kůži. Přenos těchto virů je možný např. i při pettingu.
  2. S vysokým potenciálem vzniku rakoviny, tzv. high-risk HPV. V této skupině jsou např. typy 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51 a další. Tento typ HPVirů se umí integrovat do buněčného genomu, čímž mohou způsobovat maligní transformaci. Jsou však náchylnější na vlivy vnějšího prostředí a potřebují drobné poranění nebo přeměnu tkáně (např. na děložním hrdle), aby byly schopné se tzv. uchytit a následně způsobit případné nádorové onemocnění.

Nejznámějším nádorovým onemocněním způsobeným HPV je karcinom v oblasti děložního hrdla. HPV mají rovněž vliv na karcinom v oblasti pochvy, konečníku, penisu, dutiny ústní a hrtanu.

Jako prevenci onemocnění HPViry nabízí český trh různé očkovací látky, které snižují riziko vzniku HPV onemocnění. Více na www.hpv-college.cz.

Přenos HPV

HPViry se přenášejí přímým kontaktem kůže či sliznic. Nejčastějším způsobem je sexuální styk. Přenos při orálním sexu je také možný, i když méně častý. Podstatně menší část případů je způsobena přenosem z rukou na genitálie, není však vyloučena.

Hovoříme-li o riziku přenosu infekce během těhotenství, pak lze říci, že během těhotenství je riziko v podstatě zanedbatelné, avšak během porodu je velké nebezpečí, že se infekce přenese na novorozence. Řešením může být císařský řez, neboť u novorozence se po průchodu porodním kanálem může kromě klasických bradavic na kůži rozvinout také velmi závažné onemocnění dýchacích cest – tzv. papilomatóza hrtanu, která může způsobit i smrt udušením.

Vždy je třeba informovat lékaře, aby Vám doporučil léčbu, která bude nejvhodnější jak s ohledem na rozsah onemocnění, tak s ohledem na průběh těhotenství.